גוזל

גוזל

מס. רישום:

א/מ

L. R. No.:5243736

נמל רישום:לונדון
תאריך רישום: 1927
אות קריאה:-
שמות קודמים: Nesher, ex Vita
שנת בנייה:1925
נבנתה על ידי: J. Koster Hzn. Schipsw. "Gideon" - Groningen, Holland
סוג:מטען כללי
תפוסה ברוטו: 135 ט"ת
תפוסה נטו:96ט"ת
מעמס: 200ט'
אורך מרבי:31.5מ'
רוחב: 5.36 מ'
שוקע:-
מכונה: Oil eng. 2 stroke, single action, 2 cylinders
יצרן מכונה:N. V. Kromhout Motoren Fabrick - Amsterdam
מהירות: 7קשר
בעלים:בית חרושת למלט "נשר"
נמכרה: 1934
נגרטה:1997

ספינת מפרשים עם מנוע עזר, ששימשה בשנת 1927 להובלת מלט מבית החרושת "נשר" שבחיפה לנמלי מזרח הים התיכון.

בית חרושת "נשר" הוקם בשנת 1925, על ידי יהודי בשם מיכאל פולק, בן למשפחה שעסקה בהובלות נפט בספינות על נהר הוולגה מהעיר באקו למרכז רוסיה. כדי להימנע מתלות במובילים אחרים, החליט מיכאל פולק לרכוש ספינה מתאימה אשר תעסוק בהובלת תוצרתו. האנייה המתאימה נמצאה באנגליה, רחבה ושטוחה, בעלת שוקע רדוד, אשרשימשה להובלת לבנים מהולנד לאנגליה. האנייה הגיעה לארץ בסתיו 1927, בפיקודו של רב חובל אנגלי. בתחילהכונתה "נשר" אך במהרהשונה שמהל"גוזל". היא נרשמה בלונדון והפליגה בדגל בריטי. הצוות מנהשישה אנשים,רב החובל והמכונאי היו אנגלים ושאר הצוות - ערבים.

בשנת 1928 נתמנה כרב החובליהודיארץ ישראלי, רב חובל זאב הים ובכך היה לרב החובל הראשון בספינה שבבעלות יהודית בארץ ישראל.

בתחילת שנות השלושים, עם התגברות המאורעות בארץ, פחת מאד יצוא המלט לארצות השכנות, עד שנפסק לגמרי. בשנת 1934 נמכרה "גוזל" לאיטליה ושמהשונה ל־"Annunziata
Madre". בשנת 1949 נמכרה לחברה Universal Transport Co. Ltd. שבמומבסה, קניה. הונף עליה דגל בריטי, שמה שונה

ל־"Munir" והיא הוסבה לדוברה ממונעת. קניה קיבלה עצמאות בשנת 1963 ואכן דגלה הבריטי הוחלף לדגל קניה. בשנת 1970 ניתן לה מספר זיהוי בספרי לוידס (Lloyd's I. D. Number ).

בשנת 1973 עדיין הייתה רשומה באותו השם אך בדגל טנזניה. בשם זה, בבעלות אותה החברה, בדגל טנזניה ובנמל הרישום דרא־סלם,שרדה עד אשר נגרטה בשנת 1997/8, אחרי 72 שנות שירות ימי.

צור קשר

הודעתך נשלחה בהצלחה